Když kočku nikdo nehladí

1.ledna 2020  |   Zajímavé čtení  |   Milena Volfová  |   198x  |  

Když vás dlouho nikdo nehladí, začne vám vysychat mícha.

Faktem je, že po staletí umíraly v nalezincích děti vyrůstající bez lásky, pohlazení neznaly. Dávno již tomu. Pozor: Vývoj nezastavíš. Před několika měsíci byl – obrazně řečeno – nedostatek pohlazení oficiálně zařazen do platného mezinárodního seznamu chorob. Stalo se tak pod hlavičkou vyhoření – syndromu burnout.

Jde o ztrátu zájmu o svoji zodpovědnou a potřebnou práci, o podrážděnost z pocitu neocenění, nedocenění, zbytečnost, marnost snažení. Mnohokrát byl syndrom vyhoření popsán u tzv. pomáhajících profesí, často u učitelů. Vznik syndromu v době mateřské dovolené, „vyhoření“ ve vztahu k vlastnímu dítěti, byl do nedávna považován za něco nemožného.

Naopak pouhá myšlenka na něco takového připomínala rouhání. Vždyť jde nejen o „dovolenou“, ale i o nejkrásnější období v životě ženy. Samozřejmě i takto být může. Realistický pohled dneška zde hovoří spíše o tzv. normálním rozdělení formou Gaussovy křivky, byť lehce vychýlené kladným směrem.

Jinými slovy: počet matek, jež na rodičovské dovolené překypují štěstím, pohodou a spokojeností, je sice poněkud vyšší, leč početně srovnatelný s maminkami, které oním štěstím v dané sociální situaci zahlceny nejsou. Mateřská láska s výše uvedeným nesouvisí. Obě zmíněné skupiny své děti milují.

Podstatné složky syndromu vyhoření vycházejí z chronického stresu. Stručně řečeno – stresující „nedostatek pohlazení“ vzniká na základě rozporu mezi ideály a skutečností. Koncem května 2019 Světová zdravotnická organizace zařadila syndrom vyhoření do mezinárodní klasifikace nemocí. Když dva dělají zdánlivě totéž, stejné to být nemusí. Velmi se liší pohlazení kladné a pohlazení záporné. Kladné pohlazení transakční analýza přirovnává k „hlazení po srsti“. Záporné, spojené s výhradou, připomíná hlazení „proti srsti“.

Za zmínku stojí termín Miroslava Plzáka prozáporné pohlazení – drásání. Pohlazení „za něco“ Dostanete-li pohlazení spíše za to, co děláte, než za to, co jste (a že jste), je to podmíněné pohlazení. Modelový výrok zní: „Mám tě rád, protože uděláš to, co ti řeknu.“ Inu – něco za něco. Stačí nesplnit, co je požadováno, a… Z hlazení může být vyhlazení. Pohodlnou obranou může být tzv. útěk do nemoci. Po člověku „ne mocném“ může těžko někdo něco chtít. Navíc „do ležícího se nekope“. Nepodmíněné pohlazení typu: „Mám tě rád, protože jsi to ty,“ je něco jiného. Báječné je pro příjemce především proto, že jej k ničemu nezavazuje.

Při vzniku tzv. rekonstruovaných rodin (nový sňatek nebo partnerství po rozvodu) mívají noví partneři ve vztahu k „vyženěným a vyvdaným“ dítkám sklon k variantě podmíněné. Klasik mezi psychology Jean Piaget pravil: „Děti máme mít rádi za to, že jsou, a ne za to, jaké jsou.“ To je poměrně snadné jen u pokrevně vlastních i osvojených dítek. Gudrun Hennig a Georg Pelz, autoři i do češtiny přeložené učebnice Transakční analýza, terapie a poradenství, popisují následující rozdíly:

Bezpodmínečné pohlazení spojené s kladnou pozorností lze například vyjádřit srdečným objetím a slovy: „Miluji tě.“ Podmínečné pohlazení spojené s kladnou pozorností reprezentuje výrok: „Když si řádně uklízíš boty, mám tě rád(a).“ Bezpodmínečné pohlazení spojené s negativní pozorností jsou například slova typu: „Nenávidím tě!“ nebo fyzický trest bez předchozího upozornění.

Negativní pozornost s podmínečným pohlazením je namátkou výrok: „Dostaneš facku, když neposloucháš,“ nebo: „Nemám tě rád, když neposloucháš.“ Dospělý bývá schopen přijímat spíše slovní než fyzické pohlazení. Nic to nemění na skutečnosti, že i po druhé variantě třeba ve skrytu duše touží. Mnozí lidé si o pohlazení neumí říci.

V dětství mívají kořeny frustrace dospělosti. Namátkou zde jde o: Filtry na hlazení – nedostatečně uvědomované omyly v hodnocení poskytovaných pohlazení. Domníváme se, že hladíme, leč protějšek to vnímá jinak. Hlad po pohlazení – forma psychického strádání, vnímání neuspokojené potřeby hlazení. V touze po něm zde před neokázalými činy preferujeme sladce znějící slova. Velký počet podmíněných pohlazení – kladných i záporných – podporuje v osobnosti příjemce tzv. orientaci na výkon.

Tlak začíná již v předškolním věku. V dospělosti se může projevovat i jako workoholismus. Chybička se po čase vloudí a může začít „hořet“. Do mezinárodní klasifikace nemocí pak může chybět jen krok.

Grafika - květina
Aktuality
Zveřejněno: 6.7.2021
Vítáme vás na stránkách MŠ

Naším cílem je vytvářet rodinné prostředí, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně, vřelý a individuální přístup, hledat možnosti propojení rodinné a školní výchovy.

Aby se školka stala místem spokojeného a šťastného dětství, místem kam se děti i rodiče rádi vrací.

VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI, POMÁHÁME SOBĚ RÁDI

Zobrazit vše

Grafika - květina
Kontakty

Mateřská škola Siřejovice

Siřejovice 61,
410 02  Siřejovice
IČ: 71294813
606 030 161
ms.sirejovice@seznam.cz
yhix2br

Zobrazit kontakty a mapu

MAP vzdělávání pro ORP Lovosice II Obec Siřejovice